disclaimer We vergelijken alleen veilige en veilige primaire en secundaire marktplaatsen. Prijzen kunnen hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Als wederverkoopaggregator kunnen prijzen hoger zijn dan de nominale waarde.
Ticket Compare > Privacybeleid
Privacybeleid

Privacybeleid – “Ticket-vergelijken”

Datum: 23/05/2018

Dit privacybeleid (het ” Privacybeleid “) is een integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden en beide documenten moeten samen worden gelezen.

De Operator respecteert de privacy van haar gebruikers. Om de bescherming van de Gebruikers te verbeteren, publiceert de Operator dit Privacybeleid over hoe de Operator Uw informatie verzamelt over Uw gebruik van de Website.

 1. Algemeen

Tijdens uw gebruik van de website kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, inclusief maar niet alleen tickets die u hebt gekocht van websites van derden en evenementen waarin u geïnteresseerd was. Dergelijke informatie is statistisch en identificeert u niet. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de Operator uw e-mailadres te verstrekken voor het ontvangen van mailings.

 

 1. Database en gebruik van informatie
  • Alle verzamelde informatie zoals hierboven vermeld, wordt opgeslagen in de database van de Operator. De Operator garandeert om dergelijke informatie te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid en/of volgens de toepasselijke wetgeving en voor de volgende doeleinden:
 • Handig en efficiënt gebruik mogelijk maken;
 • Verbeteren en verrijken van bestaande diensten en content;
 • Wijzigen en/of verwijderen van bestaande diensten en inhoud;
 • Onderzoek uitvoeren en statistische informatie verstrekken aan derden (in dat geval zal de verstrekte informatie u niet identificeren);
 • de voorwaarden van de operator afdwingen;
 • U unieke diensten aanbieden, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven na het verstrekken van uw e-mailadres;
 • Het volgen van de Tickets die u hebt gekocht van websites van derden die u via de website hebt bezocht;
 • Elk ander doel beschreven in de Voorwaarden en dit Privacybeleid.
 1. Overdracht van informatie aan derden

De Operator kan uw informatie overdragen en/of delen in de volgende gebeurtenissen en omstandigheden:

 • Wanneer u de Operator toestemming hebt gegeven om uw informatie over te dragen en/of te delen;
 • Om het aantal Tickets te berekenen dat U hebt gekocht na uw toegang tot Websites van Derden via de Website;
 • Wanneer u de voorwaarden van de website schendt of illegaal handelt;
 • Om de Voorwaarden of het Privacybeleid af te dwingen;
 • Als reactie op een dagvaarding of soortgelijke onderzoeksvraag, een gerechtelijk bevel of een verzoek om medewerking van wetshandhavingsinstanties of een andere overheidsinstantie;
 • Om de wettelijke rechten van de Operator vast te stellen of uit te oefenen;
 • Om u te verdedigen tegen juridische claims; of zoals anderszins vereist door de wet. In dergelijke gevallen kan de Operator naar eigen goeddunken elk wettelijk bezwaar of recht waarover de Operator beschikt, naar voren brengen of er afstand van doen;
 • Wanneer de Operator van mening is dat openbaarmaking gepast is in verband met pogingen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of ander wangedrag te onderzoeken, te voorkomen, te rapporteren of andere maatregelen te nemen;
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van de Operator, zijn Gebruikers, werknemers of anderen te beschermen en te verdedigen;
 • In verband met een substantiële zakelijke transactie, zoals de verkoop van het bedrijf van de Operator, een desinvestering, fusie, consolidatie of verkoop van activa, of in geval van liquidatie.
 1. Cumulatieve en niet-persoonlijke informatie

De Operator kan cumulatieve en niet-persoonlijke informatie gebruiken die de Operator heeft verzameld zoals hierboven beschreven. De Operator kan niet-persoonlijke informatie die de Operator heeft verzameld combineren met niet-persoonlijke informatie die uit andere bronnen is verzameld. Bovendien kan de Operator cumulatieve informatie delen met derden, waaronder adviseurs, investeerders en adverteerders voor bedrijfsanalyse. De Exploitant kan bijvoorbeeld het aantal kopers van Tickets van een specifiek Evenement rapporteren. Dergelijke informatie is niet persoonlijk en kan worden gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen die de Gebruiker helpen en om inhoud en advertenties aan te passen.

 1. Derden
 • Er zijn een aantal plaatsen op de website waar u op een link kunt klikken om toegang te krijgen tot andere websites die niet werken onder dit privacybeleid en die niet gerelateerd zijn aan de exploitant, inclusief, maar niet alleen, links die leiden naar websites van derden. Deze links kunnen onafhankelijk van u informatie opvragen en verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, en in sommige gevallen de Operator voorzien van informatie over uw activiteiten op die links.
 • Elke derde partij, zoals hierboven beschreven, kan zijn eigen privacybeleid hebben waarin het gebruik van persoonlijke informatie wordt beschreven, en een dergelijk beleid regelt het gebruik, de behandeling en de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie van de gebruiker. Mocht u aanvullende informatie nodig hebben met betrekking tot het privacybeleid van derden, dan raadt de operator u aan deze websites van derden te bezoeken en hun privacybeleid te lezen.

 

 1. Gebruik van cookies
  • De Operator gebruikt verschillende technologieën om informatie te verzamelen over Uw apparaat en over Uw activiteiten tijdens het gebruik van de Website.
  • De Operator verzamelt automatisch informatie van Uw browser wanneer U de Website gebruikt. Deze informatie omvat, maar niet alleen, uw IP-adres, uw browsertype en -taal, toegangstijden, de inhoud van eventuele niet-verwijderde cookies die uw browser eerder heeft geaccepteerd van de operator en het verwijzende websiteadres.
  • Wanneer u de website gebruikt, kan de operator een of meer cookies aan uw computer of mobiele apparaat toewijzen om de toegang tot de website te vergemakkelijken en om uw online-ervaring te personaliseren. Door het gebruik van een cookie kan de Operator ook automatisch informatie verzamelen over Uw online activiteit op de Website, zoals de webpagina’s die U bezoekt, de links waarop U klikt en Gebeurtenissen waarin U geïnteresseerd was. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar U kan uw browser meestal wijzigen door deze in te stellen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, houd er dan rekening mee dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van sommige functies die op de website worden aangeboden.
  • De Operator kan standaard internettechnologie gebruiken, zoals webbakens en andere soortgelijke technologieën, om Uw gebruik van de Website te volgen. De informatie die de Operator op deze manier verkrijgt, stelt de Operator in staat om de diensten die de Operator aanbiedt aan gebruikers van de Website aan te passen en om de algehele effectiviteit van de inhoud, programmering of andere activiteiten van de Operator te meten.

 

 1. Dataveiligheid
  • De Operator neemt passende beveiligingsmaatregelen voor gegevensbeveiligingsdoeleinden om te helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot Uw persoonlijke informatie. Geen enkel systeem kan echter volledig veilig zijn. Daarom garandeert de Operator niet dat zijn diensten volledig immuun zullen zijn voor inbreuken op de beveiliging en/of ongeoorloofde toegang, inclusief toegang tot de gegevens die op de Website zijn opgeslagen.
  • De Operator inspecteert van tijd tot tijd de gegevensbeveiliging van de Website en voert dienovereenkomstig aanpassingen en upgrades uit om de veiligheid van de Website te behouden. Desalniettemin is de Operator niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die aan U wordt toegebracht als gevolg van blootstelling van Uw informatie door onbevoegde toegang tot de database van de Operator en/of als gevolg van enige nalatigheid of handeling die niet onder de controle van de Operator valt.

 

 1. Uw recht om door uw informatie te bladeren
  • Volgens de Israëlische privacywet-1981 heeft elk individu het recht om door de informatie te bladeren die over hem is verzameld en is opgeslagen in de databases. Een persoon die vindt dat zijn of haar opgeslagen informatie onvolledig, onnauwkeurig, onduidelijk en/of bijgewerkt is, kan de eigenaar van een dergelijke database aanspreken en verzoeken om wijziging en/of update en/of verwijdering van zijn of haar informatie.

U kunt met betrekking tot een dergelijke kwestie contact opnemen met de Operator via deze e-mailadressen:

Houd er rekening mee dat deze contactgegevens en dagen en uren naar eigen goeddunken van de Operator en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming kunnen veranderen en dat u in dat geval geen claims tegen de Operator kunt indienen .

 • Als dergelijke informatie van een persoon wordt gebruikt voor persoonlijk contact, kan hij of zij schriftelijk en in overeenstemming met de wet verzoeken dat dergelijke informatie uit de database wordt verwijderd.

 

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

De Operator kan dit Privacybeleid af en toe bijwerken. De Operator zal u op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u het laatst aan de Operator hebt verstrekt en/of door een opvallende kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen en zal in de kop van het Privacybeleid de datum van wijziging vermelden.